جواب بازی کلماتیک/ همه مراحل کلماتیک اندروید و iOS

2
49480
جواب کامل مراحل بازی کلماتیک

بازی کلمایتک یک بازی دیگر که از نوع کلمه ای است را معرفی خواهیم کرد و جواب کامل همه مراحل بازی کلماتیک را در این مقاله خواهید خواند. بازی کلماتیک را می توانید برای اندروید و آی او اس دانلود کنید. مراحل بازی کلماتیک برای اندورید و آی او اس یکسان می باشد.

در آخر این مقاله منتظر خبر خوش ما باشید.

لینک دسترسی به جواب بازی آمیرزا، کلمچین و … در آخر مقاله

بازی کلماتیک

بازی کلماتیک برای اندروید

افرادی که گوشی هوشمند اندرویدی دارند می توانند بازی کلماتیک را از طریق اپلیکیشن بازار دانلود کنند و لذت ببرند.

دانلود مستقیم بازی کلماتیک برای اندروید

 

بازی کلماتیک برای آیفون

خبر خوشحال کننده این است که بازی کلماتیک را می توانید در آیفون هم نصب کنید. برای نصب اپلیکیشن کلماتیک وارد سیب اپ شوید.

دانلود مستقیم بازی کلماتیک برای آیفون

جواب کامل بازی کلماتیک جدید

این مقاله به زودی آپدیت خواهد شد و مراحل جدیدتر بازی کلماتیک نیز بدون پاسخ نخواهد ماند. بازی کلماتیک این روزها مانند بازی آمیرزا و بازی فندق بسیار سروصدا کرده است. البته ویژگی مثبت دارا بودن اپلیکیشن آی او اس باعث شده است کسانی که آیفون دارند بازی کلماتیک را جدی تر دنبال کنند.

بررسی بازی کلماتیک

 

 

نکته: در صورتی که ویدئو به درستی پخش نشد، بر روی “بررسی بازی کلماتیک” کلیک کنید.

جواب مراحل بازی کلماتیک

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱- آب، بابا

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲- کم، نمک

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳- نخ، خون

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴- آهو، هوا

جواب بازی کلماتیک مرحله ۵- لب، بلا، بال

جواب بازی کلماتیک مرحله ۶- شک، کت، کش، تشک

جواب بازی کلماتیک مرحله ۷- زر، روز، زور

جواب بازی کلماتیک مرحله ۸- مچ، چشم

جواب بازی کلماتیک مرحله ۹- رگ، گرم، مرگ

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۰- سن، سگ، سنگ

 

فیلم کوتاه جواب ۱۰ مرحله اول بازی کلمایتک

 

 

بازی کلماتیک

نکته: تصاویر و گرافیک زیبا بازی کلماتیک این بازی را بسیار مهیج تر کرده است.

 

 

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۱- آش، آتش

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۲- رخ، سرخ، خرس

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۳- شکم، تشک، تمشک

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۴- سال، فال، سفال

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۵- رنج، برج، برنج

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۶- شهر، ریش، شیره، ریشه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۷- حرص، حریص، حصیر

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۸- نی، ننگ، نگین

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۹- حس، سر، سحر، سری، سیر، سحری

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۰- دکل، کلید

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۱- رود، گور، دور، گردو

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۲- آهن، نگاه، گناه، آهنگ

 

بازی کلماتیک چیست؟ و دلیل محبوبیت بازی کلماتیک

 

 

 

 

 

نکته: در صورتی که ویدئو به درستی پخش نشد، بر روی “بررسی بازی کلماتیک” کلیک کنید.

 

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۳- دام، رام، آدم، مادر، مدار، مراد

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۴- امن، نام، نما، امان

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۵- ساک، سکان، ساکن

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۶- نی، نیک، عینک

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۷- آبی، باز، بازی، زیبا

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۸- رمز، رزم، مرز، ترمز

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۹- خط، شک، خشک، خطکش

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۰- یال، اصل، اصیل، اصلی

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۱- یار، ریل، ریال

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۲- چکه، کوه، کوچ، کوچه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۳- نیم، نمک، نمکی، کمین

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۴- آیه، آهن، آهنی

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۵- رهن، قرن، قهر، نهر، هنر، نقره

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۶- رخت، ترد، درخت، دختر

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۷- دم، نم، مد، منش، نمد، دشمن

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۸- جلو، جدل، جلد، جدول

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۹- پشه، هوش، پوشه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۰- مار، رام، مرگ، گرم، گام، گرما

بازی کلماتیک

نکته: راهنمای بازی کلماتیک را بعد از نصب به این صورت خواهید دید.

پاسخ بازی کلماتیک مرحله ۴۰ به بعد

 

جواب کلماتیک مرحله ۴۱- حفظ، حفاظ، حافظ

جواب کلماتیک مرحله ۴۲- ترش، آتش، تار، شتر، ارتش، تراش

جواب کلماتیک مرحله ۴۳- شاد، یاد، شادی، شیاد

جواب کلماتیک مرحله ۴۴- بره، برگ، رگه، گره، برگه، گربه

جواب کلماتیک مرحله ۴۵- ورز، شور، زور، روش، وزش، ورزش

جواب کلماتیک مرحله ۴۶- خیر، میخ، مریخ، خمیر

جواب کلماتیک مرحله ۴۷- کلم، ملک، کله، کلمه، مهلک، ملکه

جواب کلماتیک مرحله ۴۸- آدم، دام، دما، مداد

جواب کلماتیک مرحله ۴۹- فک، کف، فن، کند، کنف، دفن، کفن، فندک

جواب کلماتیک مرحله ۵۰- ترک، فکر، کتف، کفر، تفکر، کفتر

جواب کلماتیک مرحله ۵۱- کاه، اشک، کشو، آهک، شکوه، کوشا، کاهو، هواکش

جواب کلماتیک مرحله ۵۲- موم، نیم، یمن، مین، مینو، میمون

جواب کلماتیک مرحله ۵۳- منگ، ننگ، نهنگ، منگنه

جواب کلماتیک مرحله ۵۴- بیل، زبل، زین، زنبیل

جواب کلماتیک مرحله ۵۵- امید، امین، ایمن، دامن، دنیا، نماد، دینام، میدان

جواب کلماتیک مرحله ۵۶- شام، پشم، شوم، ماش، موش، شامپو

بازی کلماتیک

نکته: این بازی می تواند جایگزین بازی آمیرزا برای کسانی شود که آیفون دارند.

کلماتیک مرحله ۵۷

 

حل بازی کلماتیک مرحله ۵۷- توان، ساتن، ستون، سونا، وانت، ستوان

حل بازی کلماتیک مرحله ۵۸- برق، بره، عرق، عقب، قبر، عقرب، قرعه، عقربه

حل بازی کلماتیک مرحله ۵۹- تانک، راکت، رانت، کارت، کتان، کنار، تانکر، کارتن

حل بازی کلماتیک مرحله ۶۰- ناف، نفس، وان، وفا، افسون، فانوس

حل بازی کلماتیک مرحله ۶۱- خوش، شوخ، شور، گرو، گوش، خروش، خورش، خرگوش

حل بازی کلماتیک مرحله ۶۲- دفن، سند، داس، فنا، فاسد، اسفند

حل بازی کلماتیک مرحله ۶۳- درنگ، گردن، کرگدن

حل بازی کلماتیک مرحله ۶۴- سطل، طلا، نسل، اطلس، سالن، سلطان

حل بازی کلماتیک مرحله ۶۵- لابی، باطل، طالبی

حل بازی کلماتیک مرحله ۶۶- بهشت، رتبه، رشته، شربت، شهرت، برشته

حل بازی کلماتیک مرحله ۶۷- باج، وجب، زوج، بازو، جواب، واجب، جواز، بازجو

حل بازی کلماتیک مرحله ۶۸- پاک، پیک، کیان، پیکان

حل بازی کلماتیک مرحله ۶۹- اسب، بنا، جان، جنس، ناب، نجس، جناب، سنجاب

حل بازی کلماتیک مرحله ۷۰- سمند، مدرس، مردن، سمندر

حل بازی کلماتیک مرحله ۷۱- جسم، سمج، سهم، مجسمه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۷۲- شورا، واشر، مشاور

جواب بازی کلماتیک مرحله ۷۳- آبی، اسب، یاس، سیب، آسیب، آسیاب

جواب بازی کلماتیک مرحله ۷۴- سال، لاک، تاس، ساکت، کاست، کلاس، کسالت، اسکلت

جواب بازی کلماتیک مرحله ۷۵- دام، دما، آدم، مداد، امداد، داماد

جواب بازی کلماتیک مرحله ۷۶- خطر، رها، آخر، راه، خطا، خاطره

جواب بازی کلماتیک مرحله ۷۷- میل، ملی، مدل، دیلم، پلید، دیپلم

جواب بازی کلماتیک مرحله ۷۸- تایر، گاری، گیرا، گیتار

جواب بازی کلماتیک مرحله ۷۹- بدنه، برده، دنبه، بندر، بنده، نبرد، نرده، برنده

جواب بازی کلماتیک مرحله ۸۰- دود، دوش، شوک، دوک، کشو، کدو، کود، دودکش

 

حل جدول کلماتیک مرحله ۸۱ به بعد

 

بازی کلماتیک مرحله ۸۱- شتر، تره، فرش، رشته، شهرت، فرشته

بازی کلماتیک مرحله ۸۲- تور، اتو، بور، باور، ابرو، باروت

بازی کلماتیک مرحله ۸۳- چاق، چاه، طاق، طاقچه

بازی کلماتیک مرحله ۸۴- تیر، لیف، فیل، لیتر، رتیل، فیلتر

بازی کلماتیک مرحله ۸۵- اسکی، ایست، ساکت، یکتا، تاکسی، اسکیت

بازی کلماتیک مرحله ۸۶- پره، چاه، رها، پاچه، پاره، چاره، پارچ، پارچه

بازی کلماتیک مرحله ۸۷- دوره، رنده، روده، نرده، روند، وردنه

بازی کلماتیک مرحله ۸۸- جمع، عمو، نوع، موج، نجوم، معجون

بازی کلماتیک مرحله ۸۹- ادب، اشک، باک، کبد، آبکش، بادکش

بازی کلماتیک مرحله ۹۰- تماس، ماست، تمساح، مساحت

بازی کلماتیک مرحله ۹۱- تاج، جام، حجم، حاجت، حجامت، محتاج

بازی کلماتیک مرحله ۹۲- مرگ، خرس، سرخ، مگس، رسم، خرمگس

بازی کلماتیک مرحله ۹۳- چکه، خوک، کوچ، کوه، کوچه، خوکچه

بازی کلماتیک مرحله ۹۴- ابرو، انبر، نوار، بانو، بوران، روبان

بازی کلماتیک مرحله ۹۵- اسیر، ایست، راست، تایر، تراس، سیرت، سیار، ریاست

بازی کلماتیک مرحله ۹۶- شاه، اشعه، شایع، شیعه، عیاش، شایعه

بازی کلماتیک مرحله ۹۷- تیم، ستم، مست، سیم، سمت، سستی، مستی، سیستم

بازی کلماتیک مرحله ۹۸- پری، پیر، ریش، شور، پیرو، رویش، یورش، شیپور

بازی کلماتیک مرحله ۹۹- صدا، قصد، قاصد، قاصدک

بازی کلماتیک مرحله ۱۰۰- پریز، روزی، زیور، وزیر، پیروز، پرویز

بازی کلماتیک

نکته: این بازی در هر مرحله یک موضوع و دسته بندی جدید با طراحی و گرافیک عالی دارد.

 

جواب کامل بازی کلماتیک مرحله ۱۰۰ به بعد

مرحله ۱۰۱- اجین، جانی، جوان، جویا، ناجی، جوانی

مرحله ۱۰۲- شنا، شام، نیش، میش، مینا، مانی، منشی، ایمن، ماشین، نمایش

مرحله ۱۰۳- تیر، تیغ، غیر، غیرت، تغییر، غیرتی

مرحله ۱۰۴- گاو، گور، نور، نوار، واگن، انگور

مرحله ۱۰۵- پلک، پلو، پوک، سکو، سوپ، پولک، لوکس، کپسول

مرحله ۱۰۶- آلو، مال، وام، وال، لبو، مبل، بال، آلبوم

مرحله ۱۰۷- برکت، تبرک، کتبی، تبریک، ترکیب، کبریت

مرحله ۱۰۸- جارو، جوهر، رواج، هاجر، وراج، جواهر

مرحله ۱۰۹- باغ، چاه، بچه، باغچه

مرحله ۱۱۰- اردو، یاور، دریا، ویار، رویا، راوی، دوری، داوری، دیوار، رادیو

مرحله ۱۱۱- آزاد، زیاد، ایزد، آزادی

مرحله ۱۱۲- جشن، جنگ، گنج، گنجشک

مرحله ۱۱۳- شیک، خشک، شیخ، خشکی، خطکش، خطکشی

مرحله ۱۱۴- رنگ، ریگ، ننگ، نگین، رنگین، نیرنگ

مرحله ۱۱۵- شنوا، شیون، شیوا، یواش، ناشی، آویشن

مرحله ۱۱۶- ابرو، باور، جارو، جواب، واجب، جوراب

مرحله ۱۱۷- رهن، نهر، هار، آهن، رانت، تنها، ترانه، تهران

مرحله ۱۱۸- حرم، رحم، مهر، هرم، محل، محله، حمله، مرحله

مرحله ۱۱۹- راسو، رسوا، سوار، روستا

مرحله ۱۲۰- امن، بام، نما، نام، بنا، ماه، انبه، بهمن، نامه، بهنام

بازی کلماتیک

نکته: این بازی نظرات مثبت زیادی دارد و در این عکس قسمتی از آن را خواهید دید.

 

جواب مراحل بازی کلماتیک مرحله ۱۲۰ به بعد

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۲۱- پتو، پسر، توپ، سوپ، پست، تور، پرتو، پوست، ترسو، پرستو

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۲۲- دامن، زمان، نادم، نماد، نماز، نامزد

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۲۳- سود، عدس، عمو، عمود، موعد، مسعود

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۲۴- آغل، شال، شغل، شاغل، شغال، آشغال

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۲۵- شرم، شمش، میش، شمشیر

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۲۶- چرخ، چنگ، خنگ، رنگ، نرخ، خرچنگ

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۲۷- قند، نان، نقد، ندا، قناد، قندان

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۲۸- متن، مات، منت، تمنا، توان، وانت، تومان، مانتو

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۲۹- الک، تشک، تاک، شال، کال، لاک، تلاش، شکلات

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۳۰- ریگ، گیس، یار، سیر، یاس، اسیر، سیار، گاری، گیرا، سیگار

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۳۱- نیش، ناشی، نشاط، شیطان

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۳۲- برادر، دربار، بردار

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۳۳- گاو، گدا، گلو، گود، لگد، آلو، الگو، گودال

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۳۴- شاه، شنا، آهن، آیه، نیش، شانه، ناشی، شاهین

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۳۵- ابری، بیات، تایر، باتری

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۳۶- شورا، لواش، واشر، شلوار

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۳۷- عادت، عادل، تعادل، عدالت

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۳۸- اخم، خام، خشم، خوش، شاخ، شام، شخم، موش، اخمو، خاموش

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۳۹- پرز، روز، ارز، راز، پارو، پروا، آرزو، پرواز

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۴۰- تاپ، پتو، توپ، قوت، وقت، پاتوق

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۴۱- ایده، دانه، دایه، دنیا، نهاد، هادی، ناهید، آینده

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۴۲- کاهی، کیان، کینه، آکنه، کنایه، کیهان

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۴۳- خنگ، خون، سخن، سنگ، سوگ، سخنگو

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۴۴- خشت، شخص، شیخ، شخصی، تشخیص، شخصیت

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۴۵- لنت، نسل، سطل، سنت، تسلط، سلطنت

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۴۶- علم، ملت، عمل، علت، املت، عالم، عامل، علامت

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۴۷- عکس، سرو، سکو، کور، عروس، عروسک

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۴۸- بیت، بیل، تیغ، غیب، لغت، بلیت، غیبت، تبلیغ

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۴۹- درک، دره، رشد، شکر، شهد، کره، شهرک، درشکه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۵۰- تلخ، تلف، لخت، ختم، مفت، ملخ، تخلف، مختلف

 

جواب کامل کلماتیک مرحله ۱۵۰ به بعد

 

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۵۱- ببر، چرب، چسب، برس، سرب، برچسب

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۵۲- جاری، ناجی، نجار، آرنج، انجیر، جریان

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۵۳- اهل، عقل، قله، عاقل، قلعه، علاقه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۵۴- شیار، گاری، گیرا، گرایش

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۵۵- پست، پیچ، چیپس، پستچی

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۵۶- تار، تیر، ترش، شتر، آتش، ارتش، آشتی، ترشی، تراش، ارتشی

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۵۷- سیم، تیم، مست، قسمت، قیمت، تقسیم

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۵۸- آبی، خبر، خار، آخر، خیر، ابر، بخار، خراب، خیار، بخاری

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۵۹- امین، سیما، مینا، ایمن، نسیم، سیمان، سینما، یاسمن

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۶۰- راست، تراس، ساخت، آخرت، خسارت، استخر

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۶۱- اسیر، افسر، سیار، سفیر، فارس، فارسی

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۶۲- آذر، رخش، شاخ، خار، خراش، آذرخش

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۶۳- درام، مادر، مدار، مراد، مربا، مرداب

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۶۴- چال، چای، خال، خالی، خیال، یخچال

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۶۵- پره، پهن، رنج، رهن، نهر، هنر، پنجه، پنجره

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۶۶- باج، جذب، باجه، جذاب، جذبه، جاذبه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۶۷- اسب، وبا، باک، سبک، ساک، سکو، بوس، کاسب، واکس، کابوس

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۶۸- آزار، بارز، بازار، ابزار

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۶۹- گاز، یال، لیگ، لیز، زگیل، ازگیل

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۷۰- فوت، نفت، نوع، نفع، تنوع، عفونت

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۷۱- بنا، ناب، آبان، انار، انبر، برنا، انبار، باران

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۷۲- تنگ، شنا، آتش، انگشت

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۷۳- امت، اتم، مات، مته، ماه، همت، تابه، تباه، همتا، مهتاب

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۷۴- سنت، سیب، بیت، نسبت، بیست، تنیس، سنتی، بستنی

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۷۵- رواج، جوان، نجار، روان، وراج، آرنج، جارو، جانور

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۷۶- بچه، بره، چتر، چرب، چرت، تره، رتبه، تربچه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۷۷- خزه، دهن، هند، خنده، زنده، خزنده

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۷۸- جاری، اجیر، جراح، حراج، رایج، حاجی، جراحی، حراجی

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۷۹- تولد، دولت، تولید، دولتی

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۸۰- ایده، پایه، پیدا، دایه، هادی، پیاده

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۸۱- آهن، پشه، پهن، شاه، پناه، پهنا، شانه، پاشنه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۸۲- پلک، پلو، پوک، پول، پولک، کیلو، وکیل، پولکی

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۸۳- فال، لال، فلفل، فلافل

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۸۴- پدر، پند، پهن، دره، هنر، رهن، پرده، رنده، نرده، پرنده

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۸۵- مایه، مهیا، بیمه، ماهی، مهیب، بامیه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۸۶- ناو، ایل، آلو، وان، یال، وال، لیوان، وانیل

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۸۷- دین، صید، صندل، صندلی

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۸۸- روان، روشن، شنوا، شورا، ناشر، نوار، واشر، شناور

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۸۹- الک، بال، کال، لاک، ناب، بانک، کابل، بالکن

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۹۰- پاتک، پارک، پاکت، پارکت

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۹۱- افت، صاف، صدا، صدف، صفت، تصادف

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۹۲- امور، راسو، رسوا، سرما، سمور، سماور

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۹۳- رگه، رنگ، رهن، سنگ، نهر، گره، سنگر، نرگس، سرهنگ، گرسنه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۹۴- ارز، اسب، راز، زبر، ساز، سبز، سرب، سراب، بازرس، سرباز

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۹۵- اصل، حال، صلح، حاصل، صالح، اصلاح

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۹۶- بیکار، باریک، رکابی

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۹۷- تراس، راست، راسته، ستاره

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۹۸- قوز، زین، قوی، وزن، یوز، قزوین

جواب بازی کلماتیک مرحله ۱۹۹- عضو، عوض، وضع، تعویض، وضعیت، عضویت

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۰۰- دنیا، ادبی، ادیب، بیان، بینا، دیبا، نایب، بنیاد

بازی کلماتیک

نکته: کلمات این بازی اذیت کننده نیست و شما می توانید از دیدن تبلیغات چشم پوشانی کنید.

 

کلماتیک جواب مراحل ۲۰۰ به بعد

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۰۱- گدا، رشد، شاد، گرد، ارشد، شگرد، گارد، گردش، گشاد، شاگرد

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۰۲- شهر، شور، روش، مهر، رشوه، شوره، شوهر، مشهور

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۰۳- هوا، آهو، اهلی، لایه، هالو، ویلا، الویه، هیولا

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۰۴- ترم، تور، متر، ورم، تورم، مترو، مروت، موتور

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۰۵- پیر، پری، پنیر، پیرو، نیرو، پروین

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۰۶- قالب، قالی، قلاب، لایق، قلابی، بقالی

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۰۷- بره، ریه، غرب، غیب، غریب، غریبه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۰۸- خرس، خار، سرخ، آخر، خاور، خروس، سوار، سوراخ

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۰۹- ترس، سنت، سوت، نور، ترسو، تنور، ستون، سنتور

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۱۰- اصل، اهل، صاف، فصل، فال، فاصله

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۱۱- وفا، فوت، اتو، آفت، افق، وقت، توقف، وفات، تقوا، توافق

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۱۲- کاخ، خوک، کار، کور، خاک، خوراک

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۱۳- موز، ناز، نام، وزن، زانو، زمان، نماز، آزمون

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۱۴- الک، اهل، کال، کاه، گله، لاک، آهک، کلاه، هلاک، کاهگل

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۱۵- تراز، آرزو، ترازو، وزارت

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۱۶- گاو، گوی، گونی، واگن، یوگا، گونیا

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۱۷- بشر، ریش، شیب، شرم، مربی، امیر، شراب، شیار، مربا، بیمار، مباشر، ابریشم

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۱۸- شیر، ریش، نشر، نیش، شیرین، شیرینی

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۱۹- آجر، جان، کاج، کار، رنج، آرنج، نجار، کنار، نارنج، نارنجک

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۲۰- شتر، ترش، شرم، ترم، متر، مشت، مرغ، شترمرغ

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۲۱- بال، فال، وال، لبو، وفا، بوفالو

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۲۲- باد، کبک، کبد، کند، اندک، بانک، دکان، بادکنک

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۲۳- شمع، شوق، شوم، عشق، عمق، عمه، مشوق، موقع، معشوق، معشوقه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۲۴- پاپ، پیپ، پویا، نوپا، پیانو، پاپیون

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۲۵- فنا، نفس، جنس، جان، ناف، نجس، اسفنج، اسفناج

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۲۶- ترس، درس، دست، دیر، سرد، درست، رسید، سیرت، تدریس، تردستی

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۲۷- جنین، نشان، ناجی، ناشی، نشانی، جانشین

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۲۸- تخیل، قاتل، خیال، خلقت، خلاق، خالی، خالق، قالی، لایق، اقلیت، لیاقت، خلاقیت

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۲۹- بخش، شاخ، شفا، فاش، بخشش، خفاش، خشاب، شفابخش

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۳۰- تیم، میت، یتیم، تصمیم، صمیمی، صمیمیت

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۳۱- آفت، بته، بها، تباه، تابه، بافت، آفتاب، آفتابه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۳۲- نوع، نوک، تنبک، تنوع، نوبت، عنکبوت

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۳۳- ورزش، زیور، روزی، پیرو، پوزش، وزیر، پیروز، پرویز، شیپور، زیرپوش

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۳۴- آلو، بلا، لال، لولا، بلال، آلبالو

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۳۵- پله، هلو، لپه، هوا، پناه، پهلو، لانه، پونه، ناله، نهال، نوپا، هالو، هاون، پالون، پهلوان

بازی کلماتیک

نکته: شما می توانید با حدس کلمات بیشتر و اضافه سکه رایگان دریافت کنید.

 

جواب بازی کلماتیک جدید مرحله ۲۳۵ به بعد

 

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۳۶- لگن، یال، ریل، رنگ، انگل، ریال، گاری، گران، لنگر، گلنار، گریان، نارگیل

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۳۷- مرغ، غیب، غرب، یار، مار، باغ، مغرب، مربی، مربا، غبار، بیمار، مرغابی

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۳۸- چاق، مال، قلق، ماچ، قلم، چماق، چلاق، قلچماق

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۳۹- ریسک، سیرک، کرسی، کسری، مسری، رسمی، کمیسر، کریسمس

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۴۰- ابر، برگ، ناب، یار، بانگ، بیان، بینا، گاری، نایب، یگان، بریان، گرانی، گریان، آبگیر، گریبان

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۴۱- تنگ، گوی، نیت، گونی، گیتی، گیوتین

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۴۲- لنت، بیل، بال، یال، بلیت، بیات، تنبل، لابی، نبات، تبانی، لاتین، لبنیات

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۴۳- پری، پیچ، پیر، چای، چرم، مار، چاپ، پرچم، پیام، مارپیچ

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۴۴- برگ، بره، رگه، گره، مرگ، مهر، برگه، رهبر، گربه، همبرگر

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۴۵- اسم، ماه، هما، یاس، سایه، سهام، سیاه، سیما، ماهی، مهیا، سهمیه، همسایه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۴۶- سینی، نسیم، میان، آیین، سیمان، یاسمن، سیمین، یاسمین

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۴۷- تاس، سنت، آبان، ساتن، نسبت، استان، تابان، تناسب، آبستن، باستان

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۴۸- حمل، محل، ملت، املت، تحمل، حالت، حامل، حمال، محال، مالت، حملات، احتمال

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۴۹- اخم، خام، زخم، مزه، میخ، میز، خامه، خیام، خیمه، زخمی، هیزم، خمیازه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۵۰- دین، دیه، دیو، دنیا، دهان، نوید، ایده، آینده، دیوان، اندوه، ادویه، دیوانه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۵۱- جسم، جام، جان، جسد، جنس، نجس، داس، دنج، جامد، دامن، سنجد، مسجد، نماد، سمند، دماسنج

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۵۲- موازی، میرزا، واریز، امروزی

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۵۳- عیب، عصا، نصب، عناب، عصبی، عاصی، نایب، صنایع، عصیان، عصبانی

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۵۴- پدر، پند، رود، نور، پودر، پرده، دوره، رنده، روده، نرده، پوره، پونه، پرنده، وردنه، پرونده

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۵۵- سطر، وسط، هوس، راه، راسو، رسوا، سوره، ساطور، واسطه، اسطوره

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۵۶- متر، مدل، مرد، دریل، دلیر، دیلم، رتیل، ریمل، لیتر، مدیر، مرید، تردمیل

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۵۷- تند، سبد، سند، دست، نبات، نسبت، تناسب، دبستان

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۵۸- برکت، برکه، بهار، تابه، تباه، تبرک، راکت، رتبه، رکاب، کارت، کتاب، ترکه، کهربا، هکتار، تبهکار

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۵۹- مرغ، نرم، رمان، انار، آمار، آرام، آرمان، ارمغان

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۶۰- مفت، مات، رسم، سفر، تراس، راست، ماست، تماس، سرما، مفسر، سفارت، مسافت، مسافر، مسافرت، اتمسفر

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۶۱- ذهن، ذوق، قوه، وزن، قوز، نوه، وزنه، ذوزنقه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۶۲- سیل، کال، کسل، یاس، استیل، اسکلت، کلاس، ساکت، ایست، اسکیت، کسالت، کاستی، تاکسی، کلیسا، لاستیک

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۶۳- یال، اشک، تشک، شال، شکل، شیک، کیش، تلاش، شاکی، شلیک، کشتی، آشتی، شکایت، شیلات، شکلاتی

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۶۴- ریگ، سیر، گره، گیس، اسیر، سایه، سیاه، گریه، گیاه، گیره، آگهی، گاری، سیاره، سیگار، سیاهرگ

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۶۵- خدا، کاخ، خاک، اردک، اردو، خاور، دارو، داور، کاور، کادو، خوراک، خودکار

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۶۶- آخر، شتر، پخش، تاپ، شاخ، خشت، رخت، خار، ترش، تراش، آخرت، خراش، ارتش، پرخاش، خارپشت

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۶۷- تیم، ستم، سطل، سیل، سیم، مست، ملت، ملی، لمس، تسلط، طلسم، لیست، مسلط، تسلیم، مستطیل

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۶۸- اسم، سال، نام، مسن، نسل، سلام، سالن، سالم، مماس، مسلمان

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۶۹- قامت، توقف، مقوا، وفات، موقت، موفق، توافق، مافوق، موافق، موافقت

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۷۰- رشد، خوش، خیر، دوش، دیو، شوخ، شور، خروش، خورش، شوید، شوخی، رشید، دوری، درویش، خورشید

بازی کلماتیک

نکته: دریافت سکه رایگان در این بازی بسیار ساده است و نگران اتمام سکه ها نباشید.

 

جواب کامل همه مراحل بازی کلماتیک مرحله ۲۷۰ به بعد

 

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۷۱- ببر، ابر، یار، رباب، برابر، بربری، باربری، برابری

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۷۲- گاز، بازی، بارز، بزرگ، زیبا، گراز، بیزار، بازیگر

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۷۳- بید، ادب، باد، بینا، ادیب، بیان، دنیا، ژیان، نژاد، بنیاد، دژبان، دژبانی

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۷۴- چاک، چکه، چمن، کما، نمک، چکمه، کمان، مکان، نامه، کمانچه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۷۵- وام، مار، اسم، رسم، سمور، سرما، راسو، سماور، سمسار، سوسمار

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۷۶- پلک، تپل، پتک، پاک، پاکت، پلاک، تلاش، کاشت، شکلات، لاکپشت

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۷۷- جگر، گاو، گدا، گور، دارو، جارو، جادو، گارد، داور، رواج، گردو، جادوگر

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۷۸- چاه، ماه، هما، چای، هیچ، مایه، مهیا، ماهیچه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۷۹- شوخ، لوح، خوش، حال، وال، خال، شاخ، حلوا، لواش، خوشحال

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۸۰- جنگ، رنج، رنگ، جان، جوان، آرنج، جانور، نجار، انگور، جنگاور

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۸۱- جیب، زین، لجن، لنج، لیز، نجیب، زنبیل، زنجبیل

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۸۲- امر، کلم، کمر، ملک، کرم، رمال، کالا، کامل، کلام، کمال، مالک، مکار، آرام، آمار، کارامل

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۸۳- دنگ، دیگ، دین، گند، گوی، گونه، گونی، گیوه، نوید، گوینده

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۸۴- قتل، قاب، قلب، آقا، اتاق، بقال، تقلب، قالب، قلاب، قاتل، تالاب، باتلاق

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۸۵- بارز، بهار، ماهر، مربا، مزار، مهار، مبارز، مبارزه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۸۶- بته، برج، بهت، تبر، ترس، تره، بستر، بسته، رتبه، هجرت، تجربه، برجسته

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۸۷- جدا، زود، زوج، جواز، جادو، آواز، آزاد، ازدواج

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۸۸- ژست، پری، پیت، تیپ، سپر، سیر، پسر، سیرت، سرتیپ، پرستیژ

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۸۹- فال، هدف، هلو، وفا، آهو، آلو، هالو، آلوده، فولاد، فالوده

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۹۰- اره، رهن، صرع، عصا، عصر، هنر، نعره، عنصر، عصاره، عصرانه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۹۱- همت، تیم، مته، بته، ماه، مات، بیات، بیمه، تابه، تباه، ماهی، اهمیت، بامیه، مهتاب، مهتابی

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۹۲- دفن، سند، سنگ، سود، سوگ، نفس، سوگند، گوسفند

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۹۳- نیم، شوم، منش، موش، میش، نیش، نوه، هوش، شیوه، شیون، منشی، میهن، میوه، مینو، شومینه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۹۴- ریشه، شهره، شیره، مهره، شهریه، شیهه، مهریه، همیشه، همشیره، همشهری

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۹۵- کور، کود، کدو، باد، باک، آرد، ابرو، دارو، کبود، رکاب، کادو، باور، داور، بارکد، دارکوب

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۹۶- نما، قرن، رقم، قهر، رمق، مهر، قران، قاره، نمره، قرمه، قمار، مناره، نقره، منقار، قهرمان

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۹۷- رزم، رسم، رمز، ریز، نرم، نسیم، مسیر، زمین، زرین، رسمی، رزمی، سرزمین

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۹۸- ابهت، بهشت، تابش، تابه، تباه، شتاب، شهاب، شباهت، تشابه، اشتباه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۲۹۹- تار، تاس، سنت، ترس، راکت، تانک، ساکت، سکان، ساکن، کارت، کتان، تانکر، کارتن، کنسرت، ترسناک

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۰۰- باتری، باریک، تاریک، تبریک، ترکیب، کبریت، کتیرا، باکتری

 

بازی کلماتیک

نکته: بازی کلماتیک به سکه نیاز دارد و برای خرید سکه می توانید در این قسمت می توانید خرید کنید.

جواب کامل همه مراحل بازی کلماتیک مرحله ۳۰۰ به بعد

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۰۱- سهم، ریه، مهر، یار، راه، اسیر، سایه، سهام، سیاه، ماهر، مسیر، هراس، همسر، سیاره، سرمایه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۰۲- داس، یاس، اسید، آسیا، سفید، فاسد، فساد، آفساید

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۰۳- دین، مزد، ناز، میز، امید، ایمن، دامن، زمان، زیان، یزدان، نامزد، میزان، میدان، دینام، نامزدی

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۰۴- دیدار، دیوار، رادیو، رویداد

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۰۵- اخم، خام، ملخ، خال، رمال، خمار، خرما، خاور، اخمو، خرمالو

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۰۶- داس، سند، ندا، تند، دانا، آسان، استاد، استان، سادات، داستان

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۰۷- صاف، صفر، نفر، فنا، فنر، ناف، نصف، صفرا، صراف، انار، انصاف، انصراف

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۰۸- بال، آبی، قاب، قلب، لقب، یال، بیل، بلا، قالی، قلاب، لایق، قالب، بقالی، قلابی، باقالی

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۰۹- شنا، نیش، آیین، پایین، نیایش، پیشانی

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۱۰- بنا، نیک، تاک، باک، بانک، نبات، بیان، بینا، تانک، تنبک، کتاب، یکتا، آنتیک، کابین، کابینت

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۱۱- شمع، دعا، شاد، ندا، آدم، مانع، معدن، دشمن، دانش، دامن، دشنام، شمعدان

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۱۲- صاف، صدا، صدف، صفت، یاد، صید، صافی، صیاد، تصادف، تصادفی

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۱۳- زهر، روز، زره، روزه، زیره، فوری، وزیر، فیروزه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۱۴- چرخ، چرب، خبر، نرخ، چربی، خبرچین

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۱۵- کفن، کنه، ناف، نفس، سکه، آهن، آهک، ساکن، سکان، کافه، کاسه، نسکافه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۱۶- قلب، مبل، قله، ماه، قلم، مال، قاب، قبله، لقمه، بقال، قلاب، مقابل، مقاله، ملاقه، قابلمه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۱۷- آهو، وام، بام، میوه، بیمه، بیوه، ماهی، مایو، بامیه، آبمیوه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۱۸- گران، ارتش، رانش، نگرش، انگشت، شناگر، نگارش، انگشتر

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۱۹- مرد، بدن، کمر، بند، کمد، نمک، کرم، بندر، مدرک، مرکب، مدرن، نبرد، منبر، کربن، کمربند

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۲۰- دام، آدم، یاد، امید، پماد، پیام، پیدا، دایی، مادی، دمپایی

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۲۱- وال، لبو، لیز، بیل، باز، بازو، زالو، زیبا، بازی، لوزی، آویز، ویزا، ویلا، لوبیا، زولبیا

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۲۲- پول، لوس، سوپ، پلک، پلو، پوک، تپل، پتک، پتو، توپ، سوت، پوست، پولک، توکل، سکوت، لوکس، کپسول، تلسکوپ

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۲۳- جان، نجس، جنس، کاج، ساکن، سکان، سنجاق، سنجاقک

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۲۴- فوت، وفا، تاول، سفال، سوال، فلوت، وفات، فوتسال

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۲۵- گاو، موش، گام، میش، گوش، شیوا، گوشی، یوگا، میگو، گویش، یواش، گاومیش

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۲۶- یاس، تاپ، پاس، پست، تاس، سال، پیت، سیل، ایست، پالت، پلیس، پیست، لیست، استیل، پاستیل

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۲۷- یاد، چای، دیر، دین، چادر، چنار، دنیا، درنا، دریا، نادر، دینار، دارچین

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۲۸- زنگ، گله، گلو، لگن، هلو، نوه، گوزن، گونه، لنگه، لوزه، وزنه، زنگوله

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۲۹- جان، جنس، نفس، نان، ناف، اسفنج، فنجان، فسنجان

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۳۰- باغ، زاغ، غاز، ابله، زاغه، غزال، بالغ، زغال، زباله، بزغاله

بازی کلماتیک

جواب کامل همه مراحل بازی کلماتیک مرحله ۳۳۰ به بعد

 

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۳۱- تکه، کار، کره، تره، تار، کاه، ترکه، راکت، کاتر، کارت، هکتار، کاراته

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۳۲- اشک، کشک، کاه، شاه، شنا، کنه، شانه، شکاک، کاهش، آکنه، اشکنه، کهکشان

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۳۳- تاجر، اهرم، هجرت، همتا، ماهر، هاجر، ترجم، اجرت، تهاجم، مهاجر، مهارت، مهاجرت

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۳۴- عمر، ترش، شرم، شعر، شمع، آتش، مشت، ارتش، شاعر، شعار، عمارت، معاشرت

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۳۵- داغ، راه، دوغ، غده، غار، دروغ، روده، غوره، دارو، داروغه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۳۶- ماه، بره، مهر، نام، نرم، هنر، انبر، بهمن، رمان، مربا، نامه، نمره، انبه، بهار، مناره، برهان، برنامه، مهربان

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۳۷- آلو، لبو، مبل، لیمو، مایو، ویلا، لوبیا، آلبوم، آبلیمو، موبایل

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۳۸- آبی، بچه، هیچ، چاه، چای، بازی، زیبا، بازیچه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۳۹- ادب، بدن، باد، باز، بند، ناز، ندا، باند، زبان، بناب، بادبزن، بندباز

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۴۰- ساک، سمی، یاس، اسم، سیم، اسکی، سویا، ماسک، واکس، مساوی، مسواک، اسکیمو

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۴۱- تیرک، تایر، کارت، کافی، کفتر، یکتا، کفتار، تاریک، کتیرا، ترافیک

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۴۲- تشک، شکر، آتش، اشک، تانک، ترکش، تشکر، شرکت، شکار، کتان، ناشر، کارتن، تانکر، کشتار، تراکنش

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۴۳- اخم، خام، رام، رها، مهر، اره، پره، پاره، خامه، خرما، خمار، خمپاره

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۴۴- تاس، ساز، سنت، متن، ناز، سمت، متن، تماس، زمان، ماست، نماز، زمستان

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۴۵- اسب، بها، ساق، سهم، قسم، قاب، ماه، ساقه، سماق، سهام، سابقه، مسابقه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۴۶- بدل، گلو، بند، بلد، گند، گود، لبو، لگد، بلند، گنبد، بلندگو، گلوبند

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۴۷- کار، درک، فکر، کفر، آرد، اردک، دارا، کافر، فردا، فداکار

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۴۸- دیه، زود، شهد، دوش، هوش، شهید، شوید، شیوه، یهود، دوشیزه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۴۹- کار، خاک، خرس، رخت، سرخ، کاخ، سخت، کاست، ساکت، راکت، سرخک، کارت، استخر، خسارت، خاکستر

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۵۰- سیم، قسم، سمی، قوس، قوم، قوی، مقوی، موسیقی

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۵۱- باج، قاب، جان، بقا، جنب، اجاق، آبان، نقاب، جناب، باجناق

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۵۲- بدن، بند، بید، دور، دیو، رود، دین، نور، بندر، دبیر، نبرد، نوید، نیرو، بیرون، دوربین

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۵۳- ارز، روز، راز، زرد، زود، هوا، آهو، دره، اردو، داور، دوره، روزه، آرزو، آزرده، دروازه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۵۴- اسب، ابر، بار، راز، رای، ریز، ساز، یاس، سبز، سرب، سیب، سیر، بازی، سبزی، آسیب، اسیر، بازرس، بیزار، سرباز، بازرسی، سربازی

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۵۵- روی، ریگ، گلو، ریل، لیگ، یورو، گوریل، ویرگول

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۵۶- آبی، بید، ادب، باد، یاد، بیات، ادیب، ادبی، دیبا، آداب، آباد، ابتدا، دیابت، آبادی، ادبیات

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۵۷- باک، اتو، تنبک، بانک، بانو، تانک، توان، کتاب، نبات، نوبت، وانت، تنباکو

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۵۸- آدم، درک، کمد، نام، کمر، نمک، اردک، دامن، دکان، کمان، مادر، مدرک، مدرن، نادر، مکار، درمان، نامرد، کارمند

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۵۹- سبب، آبی، اسب، سیب، یاس، بابا، آسیا، آسیب، اسباب، آسیاب

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۶۰- جشن، رنج، جیر، شرط، ریش، نیش، شرجی، شرطی، شطرنج، شطرنجی

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۶۱- ریش، پرش، پشت، پیر، تپش، ترش، تیر، شتر، پری، پشتی، ترشی، شریف، شیفت، تشریف، پیشرفت

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۶۲- پشت، تاپ، تپش، تیز، زشت، زیپ، آتش، پشتی، پیاز، زشتی، آشپز، آشتی، آشپزی، پیتزا، پیشتاز

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۶۳- رای، ریا، ریگ، کار، یار، کیف، فکری، کافر، گاری، کافی، کفگیر، گرافیک

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۶۴- زین، میز، ناز، نام، ایمن، بینا، بازی، زمان، زبان، زمین، زیان، نیاز، میزان، آنزیم، میزبان

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۶۵- رقم، شعر، عشق، مرغ، مشق، عمر، عمق، غرق، مشرق، مرغعشق

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۶۶- رنگ، کور، گور، گاو، نور، روان، گران، نوکر، نوار، انگور، کوران، گورکن

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۶۷- یاد، ادب، باد، بید، دزد، ادبی، ایزد، زیاد، زیبا، بازی، دزدی، بازدید

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۶۸- ستم، تاس، سال، لمس، مست، ملت، املت، تماس، سالم، سلام، ماست، اسلام، الماس، سلامت، التماس

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۶۹- اسم، سیر، کرم، مار، یاس، اسکی، اسیر، امیر، رسمی، ریسک، سرما، سیرک، کرسی، اکسیر، سرامیک

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۷۰- خاک، کیش، خشک، شاخ، کاخ، شیخ، شکر، خراش، خیار، شاکی، شریک، شکار، شیار، کاشی، خاکشیر

بازی کلماتیک

در هر فصل شما یک جایزه دریافت خواهید کرد. در این هدیه سکه وجود دارد. پس از دست ندهید.

 

جواب کامل همه مراحل بازی کلماتیک مرحله ۳۷۰ به بعد

 

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۷۱- هوس، گاو، آهو، سال، گله، لوس، گلو، هلو، سوال، هالو، الگو، گوساله

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۷۲- کلک، سکه، کال، کله، کاسه، کاکل، کلاس، کلاه، هلاک، کلاهک، اسکله، کالسکه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۷۳- کره، بره، کار، دره، برده، برکه، رکاب، بهار، کهربا، براده، باکره، بدهکار

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۷۴- چدن، خون، دین، چین، دیو، نخود، خونی، نوید، نخودی، نخودچی

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۷۵- امن، نما، نیم، مین، مینا، نماز، میان، زمان، امین، ایمان، میزان، زایمان

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۷۶- اره، رها، نوه، آهو، هنر، پاره، پارو، پناه، پوره، پونه، روان، هاون، روانه، پهناور، پروانه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۷۷- امر، حنا، حرم، نرم، مار، حرام، حمام، رمان، مرام، محرم، مراحم، نامحرم

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۷۸- دقت، صدا، قصد، آقا، قاصد، اتاق، صداقت، اقتصاد

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۷۹- پند، دیگ، دیو، گوی، گود، گونی، نوید، پوند، پیوند، دوپینگ

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۸۰- امت، قوا، قوم، وام، وقت، تمام، قامت، مقام، مقوا، مقاوم، ماموت، مقاومت

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۸۱- اتم، جسم، تاج، جام، ترس، جرم، ستم، تاجر، تجسم، تماس، رستم، ماست، سماجت، جسارت، مستاجر

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۸۲- شال، هلو، شاه، آیه، هوش، اهلی، شاهی، شیوا، لاشه، لواش، ویلا، شیوه، الویه، هیولا، شوالیه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۸۳- مادر، دوام، روان، رمان، مواد، نوار، درمان، دوران، نامرد، نمودار

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۸۴- پشم، پلو، پول، شال، شام، موش، وام، شامل، شمال، لامپ، لواش، پوشال، شامپو، آمپول، پشمالو

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۸۵- لغت، تاپ، تپل، غار، لاغر، غلات، غارت، پرتغال

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۸۶- ابر، اسب، سیب، سرب، یاری، ابری، اسیر، سراب، سیار، آسیب، سیراب، سیرابی

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۸۷- درز، زرد، روز، ارز، آرد، راز، زود، وال، دلار، دراز، زالو، لودر، آرزو، دلاور، زردالو

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۸۸- ستم، سمی، قسم، سیم، مست، قسمت، قیمت، مقیم، تقسیم، مستقیم

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۸۹- آهو، باغ، غرب، بره، غار، ابرو، بهار، غبار، غروب، غوره، روباه، آبغوره

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۹۰- تیز، نیت، وزن، زینت، تزیین، زیتون، ویزیت، زیتونی

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۹۱- فکر، کتف، کفر، وفا، فوت، راکت، کارت، کاتر، کافر، کاور، کفتر، تکاور، کافور، کفتار، فاکتور

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۹۲- اتو، آفت، فال، بال، فوت، لبو، بافت، تاول، فلوت، وفات، تابلو، فوتبال

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۹۳- پاس، پوچ، چاپ، چال، سوپ، وال، لوس، سوال، چپاول، چاپلوس

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۹۴- رها، آهن، پهن، ران، آیه، پیر، هنر، یار، ریه، پاره، پایه، پناه، پنیر، پینه، پیراهن

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۹۵- بال، ابر، الک، بار، ربط، طبل، طلا، طلب، کال، لاک، باطل، رابط، رکاب، کابل، طلبکار

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۹۶- بوم، بوق، قلب، نقل، قلم، مبل، قول، قوم، لقب، قبول، منقل، بوقلمون

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۹۷- چای، داس، دیس، سند، سود، اسید، دنیا، سواد، سونا، سویا، دیوان، ساندویچ

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۹۸- دیس، دین، سود، دیه، سند، یهود، نسیه، نوید، سینه، نویسنده

جواب بازی کلماتیک مرحله ۳۹۹- ترش، تور، تیر، روش، ریش، ریل، شتر، شرم، موش، شوت، مشت، شور، ترشی، رتیل، ریمل، لیتر، مترو، لیمو، مشورت، مشتری، لیموترش

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۰۰- نوه، هوا، آهن، دانه، دهان، نهاد، هاون، اندوه، دهانه، هندوانه

بازی کلماتیک

جواب کامل همه مراحل بازی کلماتیک مرحله ۴۰۰ به بعد

 

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۰۱- پلک، پلو، پوک، پول، روش، شکر، کشو، کور، شکل، شور، شوک، پزشک، پوزش، لرزش، روکش، زرشک، کشور، کولر، پوشک، ورزش، زرشکپلو

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۰۲- آوا، ماه، هوا، آهو، آیه، پایه، ماهی، پویا، میوه، پیام، مایو، هواپیما

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۰۳- اتو، تاک، تند، دوک، کدو، کود، نوک، توان، دکان، کادو، کندو، وانت، تانک، کودتا، تکواندو

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۰۴- آلو، بیل، اتم، مات، مبل، ملت، بوم، بلیت، تاول، لیمو، مایو، تابلو، لوبیا، ولایت، آلبوم، آبلیمو، موبایل، اتومبیل

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۰۵- دین، بدل، بدن، بند، چرب، بیل، دیر، بلند، بندر، چربی، دبیر، دلبر، دلیر، نبرد، بلدرچین

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۰۶- تار، تاک، ترک، توت، تور، کار، کور، راکت، کاور، ترور، تکاور، تکرار، تورات، راکتور، تراکتور

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۰۷- کاه، اشک، شکر، شهر، کره، کار، گره، شهرک، شکار، کاهش، آشکار، شاهرگ، شاهکار، کارگاه، شکارگاه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۰۸- چاک، چوب، چال، کوچ، کچل، لبو، کابل، بابک، بلوچ، بلوک، چابک، چلوکباب

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۰۹- نور، گاو، رنگ، گور، ریا، ریگ، رویا، گاری، گران، گونی، نیرو، آونگ، ویار، یاور، یوگا، روانی، انگور، گریان، واگیر، ویران، ویرانگر

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۱۰- زره، رنگ، گرز، ریز، ریگ، ریه، زنگ، سیر، گره، سنگ، زهر، زرین، زرنگ، گریه، نرگس، سینه، نسیه، گیره، نیزه، گرسنه، سرهنگ، گزینه، سرنیزه، سنگریزه

بازی کلماتیک

نکته: جدول امتیازات را در این قسمت می توانید ببینید و جایگاه خودتان را با دوستان تان مقایسه کنید.

 

جواب کامل همه مراحل بازی کلماتیک مرحله ۴۱۰ به بعد

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۱۱- ملت، تیم، تور، کمر، ریل، کلم، مترو، موکت، وکیل، تورم، کولر، رتیل، کویر، ریمل، کریم، متروک، تکمیل، کیلومتر

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۱۲- تنه، پهن، پتو، تاپ، تپه، توپ، خون، آهن، پناه، پونه، تنها، خانه، وانت، خاتون، توپخانه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۱۳- تاس، سال، سبک، ساک، کسب، ساکت، کابل، کاسب، کاست، کباب، کتاب، کلاس، لباس، اسکلت، بسکتبال

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۱۴- ابر، ادب، آرد، چای، چرب، آباد، آچار، آریا، چادر، دبیر، دریا، دیار، بیدار، آبدار، آبدارچی

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۱۵- دانه، دامن، فردا، رفاه، نامه، رنده، نادر، مادر، نمره، ماده، مدار، نرده، نامرد، درمان، فرمان، دامنه، مردانه، فرمانده

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۱۶- خوش، روش، شوخ، ریش، شاخ، شیخ، یار، شور، خیر، خیار، خاور، خراش، راوی، رویا، شرور، شوخی، شورا، شیار، شیوا، واشر، ویار، یاور، یواش، خیارشور

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۱۷- امان، انار، دانا، دکان، رمان، کمان، مکار، مادر، نادر، نماد، آرام، آمار، اندام، درمان، آرمان، مدارا، کاردان، کارمند، نامدار، کارامد، کماندار

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۱۸- شنا، شام، رمز، زرد، شاد، ارزش، ارشد، دانش، دراز، دشمن، رانش، رمان، زمان، مادر، نماز، نماد، درمان، دشنام، نامزد، آمرزش، ارزشمند

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۱۹- مشت، میش، پخش، پشم، تپش، خشت، خشم، دشت، شدت، شیخ، مدت، میخ، پشتی، خدمت، پیشخدمت

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۲۰- عسل، علم، عمل، لمس، ساعت، سالم، تماس، سلام، الماس، اسلام، سلامت، علامت، التماس، استعلام، استعمال

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۲۱- گره، شهر، شاه، گوش، رشوه، شوره، شوهر، گروه، گوشه، گوهر، واشر، شاهرگ، گوارش، هاشور، گوشواره

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۲۲- عمه، آیه، ماه، لایه، مالی، ماهی، مایل، میله، اهلی، عالی، الهام، اعلامیه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۲۳- امید، دامن، دنیا، شیاد، معنی، عادی، مایع، معدن، معین، منشی، ماشین، میدان، نمایش، دشنام، شمعدانی

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۲۴- ساق، سقا، قوی، قوس، وان، سویا، آسیا، ساقی، سونا، ایوان، ناقوس، اقیانوس

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۲۵- ابر، چاه، بچه، چرب، راز، ارز، زبر، بارز، بهار، چاره، آچار، ابزار، ارابه، بازار، بازارچه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۲۶- تار، تاس، ترس، ستم، آستر، تراس، تماس، سرما، آرام، آمار، ماست، اسارت، امارت، راستا، استمرار

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۲۷- نامجو، جانور، درمان، دوران، مرجان، وجدان، نامرد، نمودار، ارجمند، جوانمرد

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۲۸- تیر، متر، تیم، ریا، تور، امور، امیر، تایر، تمام، مترو، مرام، مریم، ویار، رویا، روایت، ترمیم، تیمار، ماموت، میترا، متواری، ماموریت

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۲۹- انگور، روانی، واگیر، یگانه، آهنگر، گواهی، گونیا، گروهان، ویرانه، نیروگاه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۳۰- باغ، برق، بوق، غار، غرب، قاب، قبر، قهر، ورق، ابرو، براق، بهار، غبار، غروب، قاره، روباه، آبغوره، قورباغه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۳۱- کره، کهن، کمر، کاه، نمک، ماه، نرم، هنر، امان، انار، مکان، کمان، نامه، مکار، مناره، ناکام، راهنما، کارنامه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۳۲- شهر، اره، بار، بشر، شیب، زره، زهر، ارزش، بارز، بازی، بهار، بیشه، ریشه، زیبا، شیره، شبیه، شراب، شهاب، شیرازه، شیربها، شهربازی

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۳۳- دره، زور، بچه، بره، چرب، دور، زرد، درو، چوب، دوره، روزه، روده، برده، بهروز، زردچوبه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۳۴- کهن، هنر، خاک، خان، خنک، کاخ، نرخ، انار، خانه، انکار، ناکار، کارخانه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۳۵- پاک، پست، پیک، سیل، تپل، اسکی، ایست، پاکت، پلاک، پلیس، اسکلت، تاکسی، کلیسا، لاستیک، پلاستیک

بازی کلماتیک

جواب کامل همه مراحل بازی کلماتیک مرحله ۴۳۵ به بعد

 

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۳۶- خدا، آهو، خان، ندا، خون، هوا، آهن، خنده، دانا، نخود، دانه، اندوه، ناخدا، آخوند، خانواده

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۳۷- قرن، ریه، قطر، قیر، هنر، قهر، قطره، نقطه، نقره، قرنیه، قرینه، قرنطینه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۳۸- دفن، شرف، هدف، شهر، فرش، فنر، روشن، رشوه، شوفر، شوره، شوهر، فروش، وردنه، شهروند، فروشنده

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۳۹- ادب، بند، داس، دیس، سبد، سیب، یاس، اسید، ایزد، بازی، باند، بینا، دنیا، زبان، زیاد، سبزی، نیاز، آسیب، یزدان، بنیاد، بدنسازی

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۴۰- کمد، آرد، رخت، تار، تخم، خام، اردک، خادم، خدمت، خرما، خمار، دختر، راکت، درخت، مادر، ماکت، دکتر، تدارک، تراکم، دکترا، خدمتکار

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۴۱- تاس، داس، دست، دعا، عدس، عدد، ساعت، عادت، استاد، تعداد، سعادت، استعداد

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۴۲- مین، بوس، بوم، بیم، سمی، سیب، سیم، سمنو، سینی، مونس، مینو، نسیم، بیسیم، سیمین، مینیبوس

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۴۳- پاک، پشم، اشک، دما، شاد، شام، شکم، کمد، مزد، مشک، پشمک، پماد، پزشک، آشپز، دامپزشک

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۴۴- سبز، جیب، باج، تیز، ساز، تاج، ایست، سایز، زیست، بازی، سبزی، آبجی، بسیج، آسیب، سبزیجات

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۴۵- روشن، رویا، شنوا، شیون، نوار، نیرو، واشر، شناور، شیرین، نیایش، ویران، آویشن، ویرایش، روشنایی، شیروانی

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۴۶- دوک، کدو، کره، کود، کور، کوه، رنده، درون، دوره، روده، کندو، نرده، نوکر، ورود، کوهنورد

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۴۷- خیر، غار، غذا، یار، آخر، خاور، خیار، ویار، یاور، غذاخوری

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۴۸- زین، ناز، نیت، آهن، آیه، تنها، زینت، زیان، نیزه، تازه، نهایت، تازیانه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۴۹- نرخ، وزن، نوه، هوا، نوار، خزان، روزه، زانو، روان، وزنه، آرزو، خزانه، راهزن، روزانه، زورخانه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۵۰- ایمن، حاکم، حرام، حریم، رحیم، رمان، کمین، حکیم، حیران، رحمان، ریحان، حکمرانی

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۵۱- بشر، برج، جشن، جیب، ریش، رنج، نیش، جنبش، شرجی، نجیب، برنج، شیربرنج

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۵۲- ذهن، رنگ، گام، گره، مرگ، نذر، گران، گرما، گناه، نامه، نگاه، آهنگ، گمراه، آهنگر، گذرنامه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۵۳- دام، دما، آدم، دزد، مزد، میز، یاد، امید، ایزد، آزاد، دزدی، زیاد، مداد، آزادی، آدمیزاد

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۵۴- اسم، درس، سرد، سهم، مرد، مهر، آدرس، ساده، سرما، ماده، همسر، آماده، آدامس، مدرسه، اداره، ادامه، اراده، سهامدار

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۵۵- شام، اخم، ارم، آخر، بار، بخش، خبر، شرم، خشم، شاخ، آرام، بخار، خراب، خارش، خرما، خشاب، شراب، مربا، آبشار، آرامش، آرامبخش

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۵۶- آتش، هوش، پتو، پشه، پشت، تپه، توپ، شوت، پناه، پوشه، تشنه، پونه، تنها، توشه، شانه، وانت، پاشنه، پشتوانه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۵۷- چرک، چکه، هیچ، پیچ، چاک، پاک، چاپ، پیر، چاه، پاچه، پیچک، پاره، پیکر، پایه، چاره، پارک، پارچ، پارچه، پیکار، کرایه، یکپارچه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۵۸- اتم، امن، تیم، مات، متن، نیت، تمنا، مایو، وانت، یتیم، آیین، امنیت، تومان، مانتو، ویتامین

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۵۹- پتک، تاپ، نیک، پاکت، تانک، کتان، یکتا، پیکان، آنتیک، کاپیتان

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۶۰- ریه، هنر، شهر، پرش، پری، رهن، پنیر، پیشه، پینه، ریشه، شهره، شیهه، شهریه، نشریه، هنرپیشه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۶۱- آتش، دشت، شاد، شدت، یاد، آشتی، شدید، شادی، شیاد، تشدید، داداش، یادداشت

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۶۲- رنگ، شنل، رشد، گدا، شال، لگن، ارشد، انگل، دانش، گران، گردش، گشاد، لنگر، ناشر، درنگ، دلار، شگرد، شلنگ، شاگرد، شناگر، گلدان، گلنار، نگارش، شالگردن

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۶۳- سخت، پتو، پست، پسر، ترس، تور، خرس، سرخ، رخت، سپر، سرو، سست، سوپ، سوت، پرتو، ترسو، خروس، سوخت، سرسخت، پرستو، سرخپوست

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۶۴- قمر، نقد، ترد، ترم، تند، درد، دقت، رقم، قدم، قرن، قند، متن، تردد، تمدن، تندر، قدرت، قدمت، مدرن، مقتدر، منتقد، قدرتمند

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۶۵- باک، خال، خوب، خوک، لاک، بخیل، بلوک، خواب، خیال، کیلو، کابل، وکیل، ویلا، لوبیا، خالکوبی

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۶۶- رژه، پشه، شور، گور، گوش، پوره، پوشه، رشوه، شوره، شوهر، گروه، گوشه، پژوهش، پروژه، پژوهشگر

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۶۷- امت، تیم، چای، چشم، شام، آتش، مشت، میش، مات، آشتی، تماشا، تماشاچی

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۶۸- ابر، بار، برگ، خان، خبر، خنگ، نرخ، رنگ، انبر، بخار، خراب، گران، نگار، رگبار، خبرنگار

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۶۹- تور، پاس، سوپ، پسر، پست، تار، سوت، آستر، پارو، پوست، راسو، سوار، روستا، پرستو، پاسپورت

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۷۰- ساق، سقا، قسم، ستم، مست، اتاق، تماس، سماق، قامت، قسمت، اقامت، استقامت

بازی کلماتیک

در پایان هر مرحله شما سکه رایگان دریافت خواهید کرد.

 

جواب کامل همه مراحل بازی کلماتیک مرحله ۴۷۰  به بعد

 

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۷۱- یار، تنگ، تیر، رنگ، ریگ، تایر، گران، انار، گاری، یگان، ارگان، گیتار، گرانیت، رایگان، گارانتی

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۷۲- رتیل، تانک، ریال، لیتر، کالری، کتیرا، کنترل، تاریک، کارتن، تانکر، کلانتر، کلانتری

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۷۳- دوک، دوش، شوک، زود، کدو، کشف، کفش، کشو، کود، کوک، کودک، کفشدوزک

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۷۴- ملی، کرم، کلم، مال، قلک، قلم، قیر، رقم، رمال، ریمل، قاری، قالی، قایم، قمار، قیام، کامل، کلام، مالک، مکار، اقلیم، قلمکاری

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۷۵- رام، گرد، گدا، گرم، آدم، مادر، گرما، مداد، آمار، درامد، مرداد، داماد، امداد، دامدار، امدادگر

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۷۶- رویا، مایه، ماهی، منور، مهیا، میهن، میوه، نمره، نیرو، میانه، نیمرو، هموار، ویران، اهریمن، موریانه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۷۷- نان، امن، اسم، پاس، نام، نما، آسان، آسمان، انسان، پانسمان

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۷۸- شال، راز، ریز، لیز، ریل، آزار، ارزش، ریال، شیار، لرزش، آرایش، شالیزار

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۷۹- اسکیت، اسکلت، استیل، تاریک، تاکسی، رسالت، ریاست، سریال، کلیسا، اکسیر، لاستیک، کریستال

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۸۰- تله، مته، هتل، لغت، املت، تمنا، تنها، غلام، لانه، مهلت، ناله، نغمه، نهال، همتا، لغتنامه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۸۱- فرش، فوت، سرد، سود، شتر، شرف، شور، سفر، ترس، ترش، درس، دست، ترسو، درست، درشت، دفتر، دوست، سرود، شوفر، فروش، فرود، فردوس، دستور، دستفروش

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۸۲- پری، پیک، پاک، پیک، پارک، پنیر، گاری، یگان، پیکار، پیکان، یکرنگ، پارکینگ

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۸۳- برگ، رنگ، کمر، گام، کربن، کمان، گمرک، مربا، مبارک، کاربن، بانمک، آبگرمکن

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۸۴- بار، سرد، ادب، ابر، سحر، حدس، حبس، حساب، دارا، سارا، سراب، آباد، آدرس، آبدار، حسابدار

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۸۵- جوش، اوج، جشن، جهش، شنا، جادو، جاده، جهان، جوان، دانش، دانه، شاهد، شنوا، دانشجو، جوشانده

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۸۶- امین، سالم، سالن، سلام، ایمن، سیما، مالی، نسیم، الماس، ایمان، سیمان، سینما، آسمان، اسلام، میانسال

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۸۷- هما، رام، راه، رها، گام، گرم، گره، مرگ، مار، ماه، آمار، آگاه، گرما، ماهر، اهرم، آرام، گمراه، آرامگاه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۸۸- یکتا، اسیر، تایر، خاکی، خیار، ساکت، کارت، استخر، اسکیت، اکسیر، تاریخ، تاکسی، تاریک، تسخیر، خاکستری

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۸۹- نرگس، نوار، راسو، سونا، گران، افسون، انگور، سروان، فانوس، افسونگر

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۹۰- برگ، پدر، پرز، زرد، زبر، گرد، گرز، بزرگ، زرگر، پدربزرگ

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۹۱- ندا، خون، نرخ، خدا، دارو، خنده، روده، نخود، نرده، اندوه، خواهر، دوران، وردنه، آخوند، رودخانه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۹۲- تاس، گیس، یاس، گیاه، سایه، سیاه، هستی، آسیا، آگاه، آگهی، آگاهی، ایستگاه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۹۳- پست، پوک، پیک، تپش، تشک، توپ، سکو، سوپ، سوت، شیک، شوت، کشو، شوک، کیش، پتک، پتو، پشتک، پوست، پوشک، شکست، کشتی، سکوت، پیوست، پیشکسوت

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۹۴- نان، لنج، باج، لجن، جلا، جنگ، گنج، لگن، جالب، جناب، جنگل، گلاب، انگل، بالنگ، جنگلبان

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۹۵- پایه، پگاه، پناه، پیشه، پینه، شانه، گشنه، گیشه، گیاه، ناشی، گناه، نگاه، آگهی، آهنگ، شاهین، یگانه، پاشنه، پیشاهنگ

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۹۶- سبد، درس، تبر، ترب، بند، تاس، بدن، دست، باد، اسب، انبر، بستر، بندر، تندر، درست، سراب، تناسب، دربان، داربست، دبستان، انبردست

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۹۷- اصل، چال، چاه، چله، صاف، صفر، فصل، فال، صفرا، چاره، چاله، رفاه، صراف، فاصله، چهارفصل

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۹۸- توان، ستون، سوخت، سونا، وانت، استان، توانا، خاتون، ستوان، استخوان

جواب بازی کلماتیک مرحله ۴۹۹- جدا، اوج، دنج، آهن، جاده، جادو، جهان، جوان، دانا، دانه، اندوه، جوانه، وجدان، جاودان، جاودانه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۵۰۰- دیوان، لیوان، مدیون، ملوان، ملودی، میدان، میلاد، وانیل، والدین، لیموناد

 

جواب کامل همه مراحل بازی کلماتیک مرحله ۵۰۰ به بعد

 

جواب بازی کلماتیک مرحله ۵۰۱- روش، شاه، شفا، شهر، شور، فرش، گره، رگه، گوش، رشوه، رفاه، شورا، شوفر، شوهر، فروش، فشار، گروه، گوشه، واشر، هاشور، شاهرگ، فواره، گوارش، فروشگاه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۵۰۲- دعا، چای، چمن، عید، عادی، امید، دامن، دنیا، مانع، مایع، معنا، معدن، مدعی، معنی، معین، میدان، چمدان، معدنچی

جواب بازی کلماتیک مرحله ۵۰۳- اصول، تاول، تحمل، حاصل، حالت، حلوا، صالح، صلوات، محصول، مصالح، مصلحت، محصولات

جواب بازی کلماتیک مرحله ۵۰۴- بانک، بلیت، بیات، تانک، تنبک، تنبل، کتاب، کتبی، نبات، یکتا، کابل، بالکن، کابینت، لبنیات، تلکابین

جواب بازی کلماتیک مرحله ۵۰۵- برگ، گاز، زنگ، رنگ، زرنگ، آبان، زبان، بزرگ، برنز، ابزار، انبار، باران، آبرنگ، ارزان، ارگان، بازار، بازرگان، گازانبر

جواب بازی کلماتیک مرحله ۵۰۶- دیر، دور، دیو، دما، مرد، یاد، رود، یار، آدم، آرد، دارو، داور، امید، مادر، دوام، رویا، مدیر، مرور، مرید، مواد، ویار، دیوار، رادیو، مروارید

جواب بازی کلماتیک مرحله ۵۰۷- رسید، اسید، افسر، دریا، ردیف، سفید، سیار، فاسد، فردا، آدرس، گاری، سیگار، فارسی، فریاد، افسردگی

جواب بازی کلماتیک مرحله ۵۰۸- شام، ریا، شرم، شهر، میش، رام، ریشه، یشمی، شیمی، اهرم، شاهی، ماشه، ماهی، شماره، شیرماهی

جواب بازی کلماتیک مرحله ۵۰۹- راهزن، آزمون، زمانه، مانور، هموار، امروزه، روزانه، روزنامه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۵۱۰- شرف، روش، ریش، شیر، ظرف، فرش، فیش، شریف، شوفر، فروش، ظریف، فوری، ویفر، یورش، ظرفشویی

جواب بازی کلماتیک مرحله ۵۱۱- هنر، ماه، حنا، حرم، مهم، رحم، حمام، رمان، محرم، مرام، مرهم، نامه، رحمان، مناره، مراحم، مهمان، نامحرم، محرمانه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۵۱۲- موز، مرگ، رزم، رمز، گاز، گاو، گرز، گور، آرام، مزار، آرزو، گرما، آوار، گراز، آواز، امروز، گوارا، آموزگار

جواب بازی کلماتیک مرحله ۵۱۳- ارتش، ترشی، شیار، شیفت، شریف، فراش، فشار، آشتی، اشرفی، تشریف، شرافت، تشریفات

جواب بازی کلماتیک مرحله ۵۱۴- خار، خال، فال، خاک، فکر، فلک، کاخ، کفر، کال، لاک، خلاف، کافر، کالا، کلاف، خلافکار

جواب بازی کلماتیک مرحله ۵۱۵- علت، عطا، طلا، آتل، طالع، عالی، تعطیل، تعطیلات

جواب بازی کلماتیک مرحله ۵۱۶- جنس، جشن، رنج، فنر، شرف، اشرف، سنجش، شانس، فشار، ناشر، نجار، آرنج، سفارش، اسفنج، فشارسنج

جواب بازی کلماتیک مرحله ۵۱۷- آفت، شفا، شنا، نفت، ناف، آتش، آشنا، انشا، ناشتا، آتشفشان

جواب بازی کلماتیک مرحله ۵۱۸- انبه، ابرو، انبر، گربه، بانو، باور، بهار، برگه، گروه، گونه، گوهر، آهنگ، انبوه، انگور، بنگاه، بوران، روباه، آهنگر، نوبهار، گروهان، گروهبان

جواب بازی کلماتیک مرحله ۵۱۹- لال، آلو، آبی، بیل، لبو، وال، بال، بلا، بلال، لولا، ویلا، بالا، لوبیا، آلبالو، والیبال

جواب بازی کلماتیک مرحله ۵۲۰- زور، ارز، شور، کار، کشو، شکر، ارزش، روکش، زرشک، شرور، شورا، کشور، واشر، ورزش، آرزو، شکار، کشاورز، ورزشکار

جواب بازی کلماتیک مرحله ۵۲۱- برف، سبک، سفر، کیف، اسیر، افسر، ریسک، سراب، سفیر، سیرک، فریب، کاسب، کافی، کرسی، کرفس، فارسی، اکسیر، سیراب، فریبا، باریک، بارفیکس

جواب بازی کلماتیک مرحله ۵۲۲- فکر، کفن، کفر، کنف، ناف، نور، وفا، فنر، روان، کافر، نوار، نوکر، کانون، کافور، نورافکن

جواب بازی کلماتیک مرحله ۵۲۳- ایمن، تانک، تایر، تیرک، راکت، رمان، کارت، کمین، مکار، مکان، مینا، یکتا، ماکت، امنیت، تاریک، تمرین، کارتن، ماتیک، نیمکت، تیمار، تیرکمان

جواب بازی کلماتیک مرحله ۵۲۴- آستر، ارتش، تشنه، تنها، رشته، شانس، شهرت، ناشر، راسته، رسانه، شناسه، ترانه، تراشه، نشاسته، شهرستان

جواب بازی کلماتیک مرحله ۵۲۵- شاه، عشق، شنا، نقش، آشنا، شانه، اشعه، عاشق، قانع، نقاش، نقشه، عاشقانه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۵۲۶- خان، خاص، صدا، خدا، دره، رها، رهن، ران، نرخ، ندا، خانه، خنده، صخره، صادر، رصدخانه

جواب بازی کلماتیک مرحله ۵۲۷- نرده، جاده، جهان، دانه، درجه، رنده، گران، گردن، گنجه، نجار، گردان، گردنه، هنجار، آهنگر، جهانگرد

جواب بازی کلماتیک مرحله ۵۲۸- اتم، ایل، امت، تار، تیر، یار، ریل، املت، رتیل، امین، تایر، رمال، ریال، ریمل، لیتر، مایل، مالی، تمرین، میترا، امنیت، ترمینال

جواب بازی کلماتیک مرحله ۵۲۹- امان، انار، رمان، سرما، نجار، آرام، آرنج، آسان، آمار، آرمان، آسمان، مرجان، ماجرا، انسجام، سرانجام

جواب بازی کلماتیک مرحله ۵۳۰- ایل، دما، مدل، ملی، یال، امید، پدال، پلید، پماد، پیام، دیلم، پیدا، لامپ، مدال، یلدا، دیپلم، میلاد، المپیاد

بازی کلماتیک

شما می توانید در قسمت تنظیمات، آهنگ و صدا را قطع کنید.

 

جواب کامل همه مراحل بازی کلماتیک مرحله ۵۳۰ به بعد

 

جواب بازی کلماتیک مرحله ۵۳۱- بها، آبی، بنا، ننگ، آهن، آیه، انبه، بیان، بینا، گناه، گیاه، نگاه، نهنگ، یگان، آهنگ، نگین، بنگاه، یگانه، بیگانه، نگهبان، نگهبانی

جواب بازی کلماتیک مرحله ۵۳۲- الک، خاک، خال، خوک، دکل، دوک، کال، کاخ، کدو، هلو، هوا، لکه، کود، کوه، خاله، کادو، کاهو، کلاه، کلوخ، کوله، هالو، هلاک، آلوده، کلاهخود

جواب بازی کلماتیک مرحله ۵۳۳- ختم، سخت، مست، اخم، اسم، تاس، تخس، خدا، خام، داس، دست، ماست، خادم، خدمت، تماس، استاد، آدامس، استخدام

جواب بازی کلماتیک مرحله ۵۳۴- ریگ، راه، گام، گرم، مهر، مرگ، گاری، گریم، گرما، ماهی، گریه، گیاه، گیره، آگهی، گرامی، گمراه، گرمایی، ماهیگیر

بازی کلماتیک

توضیحاتی که تیم کلماتیک در بازار برای مخاطب هایش نوشته است.

 

به زودی این مقاله به روز رسانی خواهد شد تا شما به جواب های مرحله بالاتر نیز دسترسی داشته باشید.

منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم.

 

اما خبر خوش تیم پرسشینوجواب مراحل بازی آمیرزا

جواب مراحل بازی فندق

 

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here